vanahavdis @ hotmail.com

S U P H A N

                    Doğu'da boy verip heybetlidir bakışın.

                    Göklerde yarışır, senin korkunç duruşun.

                    Düşman çatlatır, hakka varmaktadır başın,

                    Sema'ya ser çekmiştir dumanın ey SUPHAN...

 

 

                     Suphan nedir bu kükreyişin bu sitemin,

                     Sular diz çökmüş el açmış Van gölü senin.

                      Kaç yıl avunup, uykuya dalmış geçmişin,

                      Ak saçın dalga dalga dumandır ey SUPHAN...

 

               

                      Heybetli duruşunla tek bir eşten mahrum,

                       Ağlıyor gözlerinde yaş, sevgiden mahrum.

                       Her ay bulutlu, rüzgarlı, güneşten mahrum,

                        Yardan mı ayrıldın, niçin şaşkınsın ey SUPHAN...

 

 

                        Adın büyük hep dillerde sen söyleşirsin,

                        Siyabent Xeco aşıklara hep gülersin.

                        Sadık kalmış sözüne sen eriştirmezsin,

                        Sevdalılara kinin mi vardır, ey SUPHAN...

                                         

 

                                                  Mehmet Şefik ELİTAŞ