vanhavadis @ hotmail.com

Tabi burada akıl nedir, ne değildir? Üzerinde durmayacağım. Çünkü birçok âlim, filozof ve düşünür yorumlamıştır. Ben daha çok nesnelleştirme üzerinde duracağım.


Sevgili dostlarım!
İnsanı insan yapan en kıymetli varlıklardan biridir akıl.
Düşünün, sevgili dostlarım! Bir devletin olabilmesinin temel şartlarından en önemlisi anayasa, kanunlardır. Eğer bir devletin anayasası, kanunları olmasa o devlet, devlet vasfını taşıyamaz.

Çünkü devletti oluşturan unsurlar ancak ve ancak bu anayasa ve kanunlar ile birbirine bağlanır. Öyle olmasa devlete ki her kurum ve her birey kendine göre bir yorum yapacak ve ortaya birey ve devlet bütünlüğü kalmayacaktır.

Devlette asıl olan ve her zaman vurgulanan en temel söylem hukukun üstünlüğü ilkesidir. Çünkü her bireyi ve her kurumu eşit haklar dâhilinde tutan şey anayasa ve hukuktur. Tabi bu anayasayı ve hukuku en iyi uygulayacak ve herkese eşit şekilde tanzim edecek hâkimler vardır.

Eğer hâkimler anayasayı ve hukuku anlamaz, algılamaz ve tarafsız bir şekilde tanzim etmezse sonuç hüsran olacaktır.


Sevgili dostlar!
Konumuzla ilgisi nedir, diye sorgulayabilirsiniz haklı olarak. Dedim ya nesneleştirmektir maksadım, muradım hâsıl oldu bununla. Nasıl mı? İşte kendinizi bütünlüğünüzü bir devlet olarak düşünün. Her bir duygunuz ve düşünceniz vs. devletin kurumları ve bireyleri olsun.

Size ait bu kurumlara ve bireylere en iyi şekilde hâkimlik yapacak olan anayasanız, kanunlarınız olmalıdır. Eğer anayasanız ve kanunlarınız olmazsa birey vasfını taşıyamazsınız. Sizdeki her bir duygu ve düşünce farklı bir yorum yapacak bir bütünlüğünüz olamayacaktır. Sizdeki her zaman iyi vurgulanan şey anayasanızın ve kanunlarınız bütünlüğünü sağlayan vicdanın olması ilkesidir.

Çünkü doğru bir şekilde duygu ve düşünce vs. vicdani olması bütün ve eşit bir hakka sahip olmasını sağlayan sizdeki anayasanız ve kanunlarınızdır. Bu anayasayı ve kanunları iyi muhakeme edecek olan sizdeki hâkim aklınızdır.

Aklınız; duygularınızın ve düşüncelerinizin sağlıklı bir şekilde iletişim kurmasını sağlayacak bir muhakeme mekanizması olacaktır. Anayasanız ve kanunlarınız insan olmak için gereken değerler: bilgi, ilim, irfan, sanat, edebiyat, resim, bilim, teknoloji, fen, matematik kısacası insanı değerli kılan insanı insan yapan her değer ile donatılması elzemdir.

İnsan anayasasını, hukukunu bu elzemlerle donattığında ancak ve ancak o zaman akıl muhakemeyi insan yararına ve vicdanlı yapacaktır. Aksi takdirde beden ve ruh devletimiz parçalanmaya ve yok olmaya mahkûm olacaktır.


Sonuç olarak evrende sahip olmanız gereken değeri almanız, beden ve ruh bütünlüğünüz için insan ruhunun ihtiyacı olan: Bilgi, ilim, irfan, sanat, edebiyat, resim, bilim, teknoloji, fen, matematik vb. ile anayasanızı ve kanunlarınızı donatın ki muhakemeniz kaliteli insani ve vicdani olsun. Birey olarak size ait olan duygularınız, düşünceleriniz vs. bir bütünlük sağlasın. Hâkiminiz olan aklınız kendi görevini en iyi muhakeme ile yapsın.

Tüm bu değerlerden yoksun bir akıl nasıl muhakeme yapabilir, nasıl vicdani olabilir? Takdirinize bırakıyorum. Mee selam…