yunuskusan1 @ hotmail.com

Ancak müminler kardeştir. (Hucurat-10)

Bizler -şu fani dünyada- iyi bir Müslüman olmakla görevlendirilmiş insanlarız.

Temel gayemiz, Allah’a iyi bir kul olmaktır. Unutmayalım ki; iyi bir kul olmanın temelinde ise iyi bir insan olmak yatar.

Dolayısıyla bizler her zaman bu gaye ile ömrümüzü nihayete erdirme endişesini taşımalıyız. Bizler, hem dünya hem de ahirette başarılı olmak istiyorsak Allah’ın ana mesajlarını kendimize ilke edinmeliyiz. Zira bizi yaratan bizim zaaflarımızı en iyi bilendir. Öyleyse arzın –akıl almaz- genişliği içinde bir noktadan öteye gidemeyen bizler, bu dünyada yapacağımız iyiliklerle yüce yaratıcının katında büyük ve değerli bir kul olabiliriz.

İyi bir kul olmanın yolu, bizim dışımızdaki canlılarla olan iyi muameleden geçer.

 Tabir-i caiz ise adeta Allah; ‘bana iyi bir kul olmak istiyorsanız –değişmeyen fıtratınız gereği- başka canlılara iyilikte bulunun.’ demek istiyor. İnsanlığa karşı iyi, hayvanata karşı iyi, bitkilere karşı iyi…

Şu hakikati iyi kavrayalım. Yaşadığımız dünyanın -kötülüklerden temizlenmiş- tamamen iyilerle yönetilen ve yaşanan bir yer olması, her insanın kendisinden başlayarak iyi olmasına bağlıdır. Ki,iyi bir birey olmak ve iyiler ile beraber olmak bizim düsturumuz olmalı.

İnsan, yaratılış gereği sosyal bir varlıktır. Ve insan fıtratına uygun gönderilen din –İslam- ’de sosyal bir dindir. Yani insan yaşadığı dünyada başka bir insana muhtaç olarak yaratılmıştır. Sadece insana değil tabi ki, hayvana, bitkiye, taşa, toprağa, havaya ve suya da en az onun kadar muhtaçtır.

İnsan nasıl bir ayet ise, insan dışında ki varlıklarda birer ayettir. İnsanın yaratılışında nasıl ki bir hikmet varsa, insan dışında ki tüm varlıkların yaratılışında da bir şüphesiz hikmet vardır

Ancak, bu mükemmel dünyanın idaresi, irade sahibi insana yüklenmiştir.  İnsan yaratılış gayesinin dışına çıktığı –fıtratının özünden koptuğu- an insanlık özelliğini kaybederek bir beşer halini alıyor. Beşer olmamak ve fıtratımızın özünden kopmamak için bizi yaratan Rabbimizin bizler için gönderdiği ‘hayat reçetesine’ uymak zorundayız.

Beşeriyetten kurtulmamızın dışında, türlü hastalıklarımız için gönderilen hayat reçetesinin -Kur’an’ın- sadece birkaç ilacına -yani ayetine- ve bu ilaçların kullanım şekillerine bir göz atalım.

Kur’an önce;

A-Bireyin sadrına şifa olur.     

1- ‘Namazım, hayatım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm sadece Allah içindir.’ (Enam-162) İyilik hareketinin her bireyinin yaşam gayesi Allah için olmalıdır.

2- ‘Rablerine ortak koşmazlar.’ (Muminun-59) İyilik hareketinin her bireyinden istenen kesin ve önemli bir kural ise şirk koşulmamasıdır.

3-İyilik hareketinin bireylerinin Allah’a olan şükranlarının göstergesi yapılacak olan belli başlı ritüellere bağlanmıştır. 

                         Bunlar: A- ‘Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar.’ (Muminun-2)

                                       B- ‘Oruç size de farz kılındı.’ (Bakara-184)

                                       C- ‘Hac ve umreyi Allah için tam yapın.’ (Bakara-196)

                                       D- ‘Onlar zekât vermek için çalışırlar.’ (Muminun-4)

 Bu ritüellerle beraber Allah, iyi bireylerin örnek bir kimlik, iyi bir ahlak ve iyi duruş sahibi olmaları içinde yol göstermiştir.

Bunlar:

4- ‘Yalan sözden sakının.’ (Hac-30)

5- ‘Verdiğiniz sözü ve yaptığınız anlaşmayı yerine getirin.’ (İsra-34)

6- ‘Hırsızlık eden erkek ve kadının Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin.’ (Maide-38) Böyle bir emirle iyilik hareketine mensup olanları-olmayı düşünenleri caydırmaktadır.

7- ‘Emanetlerine riayet edin.’ (Muminun-8)

8- ‘Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın.’(Hucurat-12)

9- ‘Zandan çok kaçının.’ (Hucurat-12)

10- ‘Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın).’ (Hucurat-12)

11- İhanet etmeyin. ‘Kim ihanet derse ihanet ettiği ile gelir.’ (Ali İmran-161)

12- ‘Fesat çıkarmayın.’ (Bakara-11) Onlar ‘ıslah etme’ adına bunu yaparlar.

13- Kendi aranızda fısıldaşmayın. ‘Fısıldaşmakta oldukları üçüncü kişi dışında dördüncü odur.’ (Mücadele-7)

14- Kıskanç olmayın. ‘’Nefisler ‘kıskançlığa ve bencillik’ tuzaklarına hazır kılınmıştır.’’ (Nisa-128)

15- Böbürlenmeyin. ‘Böbürlenerek yürüme.’(Lokman-18)

16- İçki içmeyin ve kumar oynamayın. (Bakara-219)

17- Boş sözlerden yüz çevirin. (Furkan-72)

18- Vakur (ağır başlı) olun. (Furkan-72)

19- Tevazu sahibi olun. (Furkan-63)

20- Adil olun (Maide-8)

21- ‘Kardeşlerinizin arasını bulun ve düzeltin.’ (Hucurat-10)

  Bireysel tedavi yöntemi olarak sunulan bu ilaçların dışında, bir arada yaşamaya niyetlenen, gayret edenler (ki Allah’ta iyilerin bir arada yaşamasını ister) içinde Allah, farklı tedavi yöntem ve ilaçlarla yardımcı olur.

     B- Sonra -topluluk halinde iyi bir yaşam için- toplumun sadrına şifa olur….!

22-‘Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve dağılmayın’ (Ali İmran-103) Burada ki kastedilen ip; tabi ki Rabbimizin bizler için gönderdiği Kur’an’dır. İpe sarılmasını istediği bireylerde Allah’a kul olmayı kabul eden iyi insanlardır.

23-‘Rükû edenlerle beraber rükû edin.’ (BAKARA-43),

24-‘Müminleri bırakıp kâfirleri dostlar edinmeyin.’ (Nisa-144)

25-‘Onların işi istişare iledir.’ (Şura-38)

26-‘Onlar kâfirlere karşı şiddetli kendi aralarında merhametlidirler.’  (Fetih-29)

27-‘Onlar saf saf dururlar.’ (Saffat-165)

28-‘Sizden emir sahiplerine itaat edin.’ (Nisa-59)

29-Onlar; ‘İyiliği emreden ve kötülükten nehy eden bir toplulukturlar. (Ali İmran-104)

30-Onlar: ‘haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup beraber mücadele ederler.’ (Şura-39)

C- En sonunda da iyilik hareketinin niçin dağıldığını bizlere belirtir.

İyilik hareketini oluşturan Müslümanların birlikteliklerinin bozulmalarının ve dağılmalarının nedenleri de yukarıda verilen ayetlere uyulmamasının dışında birkaç ayetle şöyle uyarılırız.

31-‘Aralarındaki hırs ve kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler.’ (Bakara-213) Ve dağıldılar

32- ‘Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider.’ (Enfal-46)

Bu sayılan bir kaç ayeti bile hayatlarımıza –ihlâsla- aktarabilirsek… İnanın bugün ki dağınık, acınası ve zillet dolu hayatımızdan kolayca kurtulabileceğiz.

Yunus KUŞAN