yunuskusan1 @ hotmail.com

Öze dönüş yapın.

Öze dönüş, fıtrata dönüştür.

Öze dönüş, Allah'ın buyruklarına uyuştur.

Öze dönüş, dürüst olmaktır.

Öze dönüş, çalmamaktır.

Öze dönüş, zulmetmemektir.

Öze dönüş, kandırmamaktır.

Öze dönüş, aldatmamaktır.

Öze dönüş, sözünde durmaktır.

Öze dönüş, emin olmaktır.

Öze dönüş, net olmaktır.

Öze dönüş, kibirden kaçmaktır.

Öze dönüş, mütevazi olmaktır.

Öze dönüş, şirk koşmamaktır.

Öze dönüş, sadece 'Rabbe' kul olmaktır.

Öze dönüş, vahyi hayatın merkezine almaktır.

Öze dönüş, sadece Nebi'yi örnek almaktır.

Öze dönüş, mala makama tapmamaktır.

Öze döbüş, dalkavukluk yapmamaktır.

Öze dönüş, ahlaklı ve edepli olmaktır.

Öze dönüş, harama bulaşmamaktır.

Öze dönüş, ana babaya 'of' dememektir.

Öze dönüş, yetimi ve yoksulu gözetmektir.

Öze dönüş, merhamet etmektir.

Öze dönüş, elbiseni temiz tutmaktır.

Öze dönüş, kalkıp uyarmaktır.

Öze dönüş, düşmana benzememektir.

Öze dönüş, zinaya yaklaşmamaktır.

Öze dönüş, içki ve kumardan uzak durmaktır.

Öze dönüş, hayatın muhasebesini yapmaktır.

Öze dönüş, hayatın murakebesini yapmaktır.

Öze dönüş ölümün nefesini heran hissetmektir.

Öze dönüş, ölüm sonrası hayata hazırlanmaktır.

Öze dönüş, 'her yeni yılı' tevbeye fırsat bilmektir.