vanhavadis @ hotmail.com

Sevgi, saygı, muhabbet hacmi olmayan inanılmaz varlıklardır.

Sevgili dostlar! Bazen neye nasıl değer vereceğiz ya da ne değerlidir? Kendi iç âlemimizde muhasebesini yapar dururuz.

Evet, ben de bir birey olarak bunun çokça muhasebesini yaptım ve kendimce bir sonuca vardım. Vardığım sonucu siz değerli, muhterem, makbul dostlarımla paylaşmak isterim.

Kıymetli pek muhterem dostlarım! Bu evrende varlıkları ikiye ayırdım. Birincisi bir hacmi olan ve ikincisi hacmi olmayan varlıklar. Sonra baktım ki hacmi olan varlıklar bir yerden ve zaman diliminde başlar ve bir yerde ve zaman diliminde sonlandırılıyor. Hacmi olmayan varlıklar için ise; evet, şüphesiz ki bir başlangıcı var lakin bir sonu olduğuna asla inanmıyorum.

Bunu evren üzerinde düşündüğümüz zaman hacmi olan dünya, kâinat ve evrenin bir başlangıcı var elbette ki bir de sonu olacaktır. Evrenin içinde bizim göremediğimiz hacimsiz varlıklar: İlah, melek ve buna benzer yer ve zaman kaplamayan hacimsiz varlıklar. Kim bilir belki bir kısmımın beli bir zaman ve mekânı var, melekler gibi lakin zamanı ve mekânı olmayan hacimsiz varlık İlah ise; zaman ve mekânı olmadığından son bulacağından fiziksel olarak düşünmek tabi yersiz ve delili olmayan beyhude bir arayıştır.

Bir de bunu küçük evren olan insan üzerinde düşünelim. İnsan hacmi olan et, deri, kemikten oluşan muazzam bir varlıktır. Bu muazzam varlık hacmi her ne kadar muazzam yaratılmışsa da elbette ki bu hacimli varlığın bir gün sonu gelecek. Çünkü zamana ve mekâna sahip her hacimli varlık yok olmaya mahkûmdur. Yok olmaya mahkûm olan bir varlık, var olduğu sürece amacı ve işlevi bakımından kıymetli, değerlidir. Korumaya ve doğru bir bakış açısıyla kullanılmaya muktedirdir. Bunlara ancak var oldukları zaman ve mekânda ihtiyacımız doğrultusunda hayatımızı idame etmek açısından kullanacağız o ölçüde değer vereceğiz. Peki, asıl olan nedir insanda var olan insana hediye edilmiş büyük nimetler hacmi olmayan varlıklar. Ruhumuz, aklımız, vicdanımız, saygımız, sevgimiz, adaletimiz, duygularımız bunların yanında etik değerlerimiz, kavramsal değerlerimiz, öz saygımız buna benzer varlıklarda hacimsizdir. Bunlara verdiğimiz kıymet ilelebet payidar olacaktır. Çünkü hacmi olmayan bu değerler tüm âlemlerde ve bizden sonraki nesillerde değerini koruyacak ve bize değer katacaktır.

Sonuç olarak biz insanoğlu hacmi olan bedeni ve hacmi olmayan bedeninin yazılımı olan varlıklardan oluşmaktadır. Hiçbir insan hacmi olan ihtişamıyla var olmamış; lakin hacmi olmayan varlıklarıyla hem evrende hem de İlahi adalette kıymetli yerini almıştır. Bizler, eğer hacmi olmayan bu değerleri ilim irfan, bilgi, bilim, insan sevgisi, doğa sevgisi, canlı sevgisi ile beslersek geleceğimize büyük bir değer katacaktır. İnsan tüm hacmi olmayan bu varlıklarını insani değerlerle beslerse tarihin her safhasında olacak ve kendi hacmi olan bedeninden ayrıldığında sonsuz varlık olarak hem diğer hacmi olmayan varlıklar yanında hem de İlahın yanında muazzam bir varlık, kemale ermiş bir ruh ve mükemmelliğe ulaşmış bir değer olacaktır. Hacmi olmayan varlıklar muazzam değere sahip olduğunun farkına varmak lazım. Hacmi olanların pekte değeri olmadığından fazlaca kıymet biçmenin bir ehemmiyeti yoktur.