adak65 @ hotmail.com

Bahar geliyor .Doğa yavaş yavaş dirilmeye başladı.Yeniden açan çiçekler,yağan yağmurların,eriyen karlar,Hepsi de baharın geldiğini müjdeliyor.Baharın yüzünü göstermesi hepimizi sevindirdi.Baharın gelmesi tüm canlıları şenlendiriyor.Doğadaki sesleri hepimiz çok özledik.

Bahar gelince akan dere coşar,açan çiçek gülümser,eriyen kar ise üzülür.Doğada sevinende üzülende oluyor.İnsanların yaşam tarzı da doğa ile değişkenlik gösteriyor.

Anlayamadığımız bir şey var herkes sohbetlerde bunu dile getiri doğa dengesinin değişkenlik göstermesiyle üzülen ve sevilende artık çok fark edilmiyor.

 İnsanların sürekli yaşadıkları yere çevre denir. Dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmaklar, doğal çevreyi oluşturur.

 Doğal çevrenin kirlenmesi bütün ülkelerin ortak sorunudur. Çevre kirlenmesi hepimizin günlük yaşayışını etkileyen bir olaydır.

Uygarlığın gelişmesi, endüstrileşme sonucu fabrikalarda insan gücüne gereksinme arttı. Kırlarda, köylerde, doğal çevrede yaşayan insanlar kentlere göçtü.

Kent nüfusu önemli ölçüde çoğaldı. Kentlerde nüfusun artışı ve endüstrileşme ile birlikte çevre sorunları ortaya çıktı. Bu sorunun en önemlisi çevre kirlenmesidir.

Baharın gelişiyle birlikte çevrenin yüzü de görünmeye başlıyor.Tam zamanı çevreyi temizleyelim ve temiz tutalım.