yunuskusan1 @ hotmail.com

AHLAK PLATFORMU VE GEZGİNFEST
(İFSAD EDİCİLER...)
Van'da düzenlenecek olan 'gezgin fest' festivalinin, müzik dinletisinin (ki bazı sanatçılarının ayetlerle alay eden sözleri unutulmamalı) dışında, aleni olarak toplumu alkole özendirmesi inkar edilmeyen bir hakikattir. 
Gezginfestin, gençlere ahlak dışı eylemleri özendirmesi, açıkca 'bir ifsat etme' eylemidir. 
Ve zaten ifsad edenler kıyamete kadar da var olacaktır. 
Toplumu ifsad edenler; eylemlerini büyük bir disiplinle, ciddiyetle, fedakarlıkla ve iştahla yapıyorlar. Organizelerine binlerce genci toplamalarının temelinde de bu hakikat yatıyor. Anlayacağınız ortada bir uğraş, bir bedel, bir ter ve bir emek var. Ki sonunda hedeflerine ulaşmalarının sırlarından biri de bu. 
İfsad edenler; kendileri gibi düşünenlerin mezhebine, rengine, kültürüne, ırkına ve diline bakmadan -kimseyi dışlamadan- bir araya gelerek adeta bir vücut gibi çalışıyorlar. Ve Allah'da böylesi bir uğraşın sonunda onlara veriyor. Zira Allah; 'kullarının kazancını yine kullarının çabasına' bağladığını kitabında söyler. Çünkü Allah, adildir ve Allah bir kanun koyarsa/yaratırsa o kanuna önce kendisi uyar.
....
( ISLAH EDİCİLER...)
Ya ıslah ediciler olarak kendini tanıtanlar... 
Biraz Somutlaştırmamız gerekirse; 
Örneğin; 'Ahlak platformu' veya 'SDİ' veya 'VİDAP' veya şu cemaat ya da bu dernek müdavimleri, İfsad edenler kadar sorumluluklarını yerine getirebiliyorlar mı? Örneğin; ifsad edenler gibi ıslah çalışmalarında disiplinli midirler, ciddi midirler? 
Ahlak platformuna üye olan yetmişe yakın dernek, cemaat -ifsad edenler gibi- bir vücut gibi midirler?
Malesef bu soruya verilen cevap koca bir HAYIR.
Ahlak platformunun böylesi bir organizenin iptali için oluşum göstermesi tabi ki alkışlanması gereken bir tavırsır. Lakin Ahlak platformunun, -gezginfestin iptali için- Cuma namazı sonrası organize ettiği eyleme halkın destek vermemesi ve az bir katılımla eylemlerinin son bulması düşündürücü ve manidardır.
Yani, Gezginfestin 'ifsad organizesine' yüz bine yakın genç katılırken, ahlak platformunun 'ıslah organizesine' yüz gencin katılması ciddi bir öz eleştiri konusudur. 
Bu hakikate; 'onlar nefislerinin kurbanı' diyerek kolaya kaçmak, kendiyle yüzleşmekten kaçmaktır.
Her cemaat veya dernek bu hakikat -yani toplum tarafından destek görmemesi- üzerine 
-ciddi- kafa yormalıdırlar.
Bence bu sorunun en önemli ve birinci cevabı; Toplumun cemaatlere olan güveninin artık bitmesidir. Sakallarımızın uzun olması, güvenilir olunduğumuz anlamına gelmiyor. 
 -Oysa Şekillden çok ahlaklar öne çıkmalıydı-
Bu hakikatın dışında, Ahlak platformu eğer:
1-Önceki tarihlerde yaşanan ve hala yaşanıyor olan çocuk istismarlarına karşı da böylesi bir eylem yapsaydı,
2- Ülkemizde yaşanan hırsızlık, rüşvet ve adam kayırma ahlaksızlığına karşı da eylem yapsaydı,
3- Zulüm ahlaksızlığına karşı da eylem yapsaydı,
4- Fakiri horgören ahlaksızlığa karşı da eylem yapsaydı,
5- Kibirli ahlaksızlara tepkiler koysaydı,,
6-Kendilerini 'Tevhid ehli' kendileri dışında ki cemaat ve  dernekleri ise 'şirk ehli' olarak görmeseydi,
7-Esrar ve uyuşturucuya karşı da ciddi mücadale etseydi,
8- Festivali iptal etmekten çok, festivale katılacak toplumu, haram ve günah konusunda bilinçlendirseydi ve bu konudaki çalışmalarını büyük bir fedakarlık ve ciddiyetle yapsaydı...
 işte o zaman bu toplumun desteğini kazanmış ve eylemlerini yüz kişiyle değil yüz bin kişiyle yapacaktı.
Zira ahlaksızlık, sadece dindar kesimin değil tüm insanlığı ilgilendiren bir vakıadır.
Yunus KUŞAN