Merkezi hükümetin ve yurttaşların samimi yaklaşımları ve özverili çalışmaları neticesinde depremin etkilerinin giderilmesine çalışılmıştır.

Aradan geçen 8 yıllık süre içerisinde ne yazık ki depremin izleri silinememiştir.

Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2011 depreminden sonra tahakkuk eden vergilerimizin 2011, 2012, 2013 yıllarını kapsayacak şekilde mutlak suretle terkin edilmesini, sonraki yılların da uzun vadede yapılandırılarak alınmasını talep etmiştik.

Bu görüşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dönemin Başbakanına ve Maliye Bakanlarına bizzat heyetler ile beraber kendi milletvekillerimizin öncülüğünde yaptığımız görüşmelerde iletmiştik.

Yoğun çabalar sonucu talebimiz kısmi kabul görmüş, 2017 Yılında Çıkartılan 7020 Sayılı Yasa ile bir düzenleme getirilerek, tahakkuk eden vergi borçlarımızın 36 ayda ödenmesi karara bağlanmıştı.

Ancak yaşanan ekonomik sorunlar ile beraber bu yapılandırma istenen sonucu vermemiş, gerek beyanname verilmesi, gerekse vergilerin ödenmesi ile ilgili vergi mükelleflerinin %80’i bu haklarını kaybetmiş ve yapılandırmaları bozulmuştur.

Hükümetin yeni bir düzenleme ile hak kayıplarını önlemek için çıkarmış olduğu 7143 Sayılı Yasa ile de vergi mükellefleri yeniden yapılandırma şansı yakalamış, fakat bundan da istenen sonuç alınamamıştır.

İlimiz genelinde yaşanan sıkıntılar biraz daha büyüyerek borcunu ödeyemeyen mükellef oranı %90’lara çıkmıştır. Oluşan ekonomik kriz nedeni ile tüccar ve esnaf bankalar ile sorunlar yaşamış ve ticari sicilleri bozulan birçok esnaf bugün iş yapamaz duruma gelmiştir.

Van ekonomisi, deprem sonrası oluşan yerel ekonomik sıkıntıdan dolayı bu durumu kaldıramamaktadır. Üyelerimiz belirsizlikle boğuşmaktadır. Hükümetin mutlak suretle Van’da vergi terkini uygulaması gerekir.

Aksi takdirde bölge sonuçları onarılmayacak bir darboğaza sürüklenecektir. Oluşan krizi aşmak için biran önce adım atılmalı ve tedbir alınmalıdır.

Bunun yanı sıra deprem sonrası ilimizde yapılan 28.000 civarında afet konutlarının ödemeleri ciddi mali külfet oluşturmuştur. Bütün girişimlerimize rağmen konut fiyatlarının düşürülmesi ve yeniden yapılandırılmasına yönelik taleplerimiz karşılık bulamamıştır. Her ay 8 Milyon TL ödeme yapılmaktadır. İlimizin ekonomik performansı bunu karşılayabilecek durumda değildir.

Deprem felaketi göstermiştir ki, ekonomik ve sosyal endekslerde en son sıralarda yer alan ilimizin, kamu desteği olmadan ayağa kalkması mümkün değildir.

Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanma sürecini de sürece dahil ettiğimizde ilimizin kamu desteğine olan ihtiyacı her zamankinden daha fazla ortaya çıkmaktadır.

Bu süreçte İlimiz için ekonomik eylem planı hazırlanmalıdır. Planda yatırım olanaklarının iyileştirilmesi ve ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması yer almalıdır.

Bu vesile ile 2011 Yılında yaşanan deprem felaketlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.