İstanbul, 12 Aralık 2019 –Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in, 2020 yılına dair küresel ticaret raporu açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranla daha büyük belirsizlik ve daha yüksek küresel tarifeler ticareti etkiliyor. 2019 yılında küresel mal ve hizmet ticaretinin büyüme hızının son on yılın en düşük oranına gerilemesi bekleniyor.

 Sektörler bazında bakıldığında bu yıl global ölçekte 212 milyar dolarlık düşüş ile elektronik sektörü resesyondan en çok zarar gören endüstriler arasında başı çekiyor. Elektroniği metal ve enerji sektörleri takip etmekte. Önümüzdeki yıl ise artan ticari gerilimlere rağmen yazılım ve BT hizmetleri, tarımsal gıda ve kimya sektörlerinde ılımlı bir artış görülecek.

 Türkiye’nin ihracatının önümüzdeki yıl 100 milyon dolar artmasının beklendiği belirtilen rapora göre, ihracat pazarlarında tekstil, metal ve enerji sektörleri daha avantajlı olacak.

 En kötüsü geride kaldı ama…

2019 yılında Çin’in ihracatı 67 milyar dolar azalırken Almanya’da 62 milyar dolar ve Hong Kong’ta da 50 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Küresel olarak bakıldığında ihracatçıların 2019 yılında toplamda 420 milyar dolarlık bir kaybı olmasına rağmen 2020 yılında ticaretteki hafif iyileşmeden en çok fayda sağlayacak ülkelerin 90 milyar dolarla Çin ve 87 milyar dolarla Amerika olması bekleniyor. Ayrıca Amerika’nın uygulayacağı gümrük vergileri Almanya ve İngiltere’nin otomotiv endüstrilerini etkileyebileceği öngörülüyor.


Söz büyüğün, ticaret küçüğün

Amerika ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin artması Kanada, Almanya, Japonya ve Meksika gibi büyük ticaret payına sahip ülkelerin pazar paylarını kaybetmelerine ve ortalamanın altında kazanmalarına sebep olurken, Tayvan, Hollanda ve Fransa gibi daha küçük ve çevik ticaret ortakları ihracat payı kazanmaya devam ettiler.

 Yeni gümrük vergileriyle karşı karşıya kalan şirketler üçüncü pazarlar üzerinden ticarete yöneliyorlar. Şirketler Tayvan, Japonya gibi hedef ülkelere ulaşabilmek için üçüncü pazarlar üzerinden hareket ediyor. Bu da, bir yandan vergileri önlemeye yönelik mekanizmaları çalıştırmaya başlarken diğer yandan ticari rakamları suni olarak şişiriyor.

  Türkiye ihracatında 100 milyon dolarlık artış

Euler Hermes’in Makroekonomik Araştırmalar Direktörü Alexis Garatti Türkiye ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu bilgileri verdi: “Türkiye ihracatının 2020 yılında 100 milyon dolar artmasını bekliyoruz. Türk ihracatçılar da düşük dış talepten etkilenecek. Özellikle AB'ye ve Çin'e yapılan ihracatlar düşerken, Körfez ülkelerine yapılan sevkiyatlar ılımlı bir yükseliş görecek. Önümüzdeki yıl metal, tekstil ürünleri ve enerji sektörlerinde önemli ihracat kazançları yaşanacak.”

 Euler Hermes Hakkında

Euler Hermes alacak sigortasında dünya lideri olmasının yanı sıra kefalet sigortası, garanti ve tahsilat alanlarında da sektörün lider şirketleri arasındadır. 100 yılı aşan tecrübesiyle, Euler Hermes şirketler arası müşterilerine nakit ve ticari alacakların yönetimini destekleyecek finansal hizmetler sunmaktadır. Euler Hermes, sahip olduğu bilgi ağı ile küresel GSYİH’in yüzde 92’sini temsil eden pazarlarda faaliyet gösteren küçük, orta ve çok uluslu şirketlerin kurumsal ödeme gücünde günlük değişimleri takip ve analiz etmektedir. Merkezi Paris’te olan şirket 52’den fazla ülkede 6 bin 50 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Allianz Grup üyesi Euler Hermes, Paris Euronext borsasında işlem görmektedir. Grup, Standard & Poor’s ve Dagong Europe tarafından AA- notuna layık görülmüştür. Euler Hermes, 2017 yılında 2,6 milyar Avro konsolide ciro açıklamıştır ve 2017 sonu verilerine göre, Grubun dünya çapında sigortaladığı ticari işlem hacmi toplam 894 milyar Avro değerindedir" dedi.