İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Âdem Ergioğuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Onur Mahmutoğlu, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Fatih Taman, Başkan Yardımcıları, Başkanlıklarda görev yapan Uzmanlar, Hastane Başhekimleri, İdari ve Mali Hizmetler Müdürleri katıldı.

Toplantıda, kalite ve verimlilik uygulamaları, birimler arası koordinasyon ile kurumsal amaç ve hedefler konuşuldu; Tüm sağlık sorunlarının ele alındığı toplantıda, Kamu Hizmetleri Hastaneleri Uzmanı Ertuğrul Öngi, tarafından sunum yapılarak yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenler konusunda katılımcılara bilgiler verildi.

Toplantıda 2019 yılı 10 aylık personel, tıbbi mali veriler ele alındı; Hastane bazlı yapılan analizlerde hastanelerin ihtiyaç duyduğu personellerin daha etkin kullanılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Tıbbi hizmet sunumunda mevcut durum, hedeflere ve bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler istişare edildi.

Mali tablolar analiz edildi, gider azaltıcı ve gelir artırıcı parametreler ele alındı.

Tasarruf yapılacak olan harcama elementleri tek tek analiz edildi.