Belediye’nin yapmış olduğu açıklamada:

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği, ölçü ve tartı işlemlerinde kullanılan her türlü elektronik (barkotsuz çıktı verebilme özelliği olmayan, herhangi bir cihaza bağlı olmayan) ibreli, mekanik, teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogramlar muayene ve damgalama işlemine tabidir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ve satışa sunulan teraziler kullanılabilir. İlk muayene damgası bulunmayan ölçü, tartı aletlerinin almak, satmak, kullanmak ve iş yerinde bulundurmak yasaktır. Arızalı ölçü ve tartı aletleri, Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Birimi’nden “Tamir İzin Formu” almadan teraziler tamir ettirilemez. Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları Zabıta Müdürlüğü “Ölçü Ayar Memurları” dışında hiç kimse tarafından sökülemez, takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde Ölçüler ve Ayar Birimi’ne müracaat edilmek zorundadır. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir. Yukarıda bahse konu ölçü ve tartı aletleri için sabit ve pazarcı esnafımızın, Belediyemize müracaatta bulunması gerekmektedir.

Alış veriş yapan vatandaşlarımızın ürün ölçü ve tartı güvenliğini sağlamak amacı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde yapılacak periyodik kontrol ve muayeneler de esnafımızın sıkıntı yaşamamaları için gerekli eksikliklerin giderilmesi için belediyemize başvurabilirler.

MUAYENE İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

Esnafımız kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerini her iki yılda bir 1 Ocak - 02 Mart tarihleri arasında Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Birimine beyannamesini vermek zorundadır.

Beyannamesi verilecek olan terazilerin cinsi, kapasitesi, seri numarası, markası bilinmek zorundadır. Beyannamesi verilmiş olan ölçü ve tartı aletleri ölçüler ayar birimince bildirilen gün ve zamanda, muayenesi yapılmak ve damgalanmak üzere randevu yerine getirilecektir. Randevu tarihinde getirilmeyen ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri yapılmayacaktır.

CEZAİ İŞLEMLER

Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yapmayan esnaflar hakkında 03 Mart 2020 tarihinden itibaren 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. Maddesinin ilgili fıkraları gereğince 2020 yılı için 613,00 TL ile 12.258,00 TL arası cezai işlemle beraber 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun Emre Aykırılık hükümlerine istinaden para cezası uygulanarak, ölçü tartı aletlerine el konulup kamu mülkiyetine geçirilecektir. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yapmayan esnaf için Türk Ceza Kanunu hükümlerince hapis cezası yaptırımları da yer almaktadır.