O gece yüreklere“ selam, huzur, güvenlik, sulh, selamet, barış yağıyor ”Bu geceyi samimiyetle ve huşu içerisinde eda edersek ve bu gecenin sevabını sadece Cenab-ı Allah’tan beklersek cenab-ı Allah bunun karşılığını kat be kat ecir olarak kullarına verir.

Bu gece karanlığın çöküşünden tan yerinin ağarmasına kadar rahmet ve mağfiret kapıları açıktır.

Cenab-ı Allah yok mu dua eden duasını kabul edeyim, benden bir şey dileyen yok mu dileklerine karşılık vereyim.

Bizler Rahman-ı Rahimin kulları sadece Allah’tan isteyelim ve ondan dileyelim O kullarını geri çevirmez.

Çünkü O bize şahdamarımızdan bize daha yakındır.

Cenab-ı Allah bu geceyi layıkıyla yaşamamızı nasip etsin.