Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şebnem Kartal, Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Tamam ile Aile Sağlığı Merkezlerini (ASM) gezerek sorumlu hekim ve çalışanlarından sağlık hizmeti hakkında bilgi aldı. Hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbette bulunarak istek ve sorunları dinledi.

Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı laboratuvarı ve Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek buralarda görevli sağlık personelinin sorunlarını yerinde inceleyip tespit etmek ve çözüm bulmak amacı ile incelemelerine devam eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yetkililerden ve görevli personelden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Halk Sağlığı Laboratuvarı, sorumlusu Ali Furkan Gümüş’ten laboratuvarda bulunan teknik malzeme ve işleyişi hakkında bilgi alarak incelemelerine devam etti.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, öncelikle hastanelere gitmeden önce aile hekimlerine uğramalarını istedi. Sünnetçioğlu "Aile sağlığı merkezleri, birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde çok önemli bir yer tutuğunu belirterek, daha etkin ve yaygın olarak kullanılmasına yönelik teşvik edilmesi kapsamında aile hekimlerimizi tanıyalım dedi.

Vatandaşlarımıza aile sağlığı merkezimizde (ASM) kadın üreme sağlığı hizmetleri, anne-çocuk sağlığı ve aile sağlığı planlama hizmetleri, çocuklarda bağışıklıma hizmetleri, çocuk izlemleri, bebek izlemleri, ergen izlemleri, 15-49 yas kadın izlemleri gibi tüm koruyucu sağlık hizmetleri veriliyor.”

Aile hekimliği uygulamasında temel hizmet birimi aile hekimliği birimleridir

Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kaliteli ve etkin hizmet sunumu açısından bölgede ortalama 3 bin kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde aile hekimliği birimleri hizmet vermektedir nüfus değişiklikleri çerçevesinde yeni birim planlamaları yapılmaktadır.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kişiye yönelik hizmetlerin aile hekimi ve aile sağlığı elemanları tarafından, topluma yönelik hizmetlerin ise Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı hizmet birimleri tarafından ekip anlayışı içerisinde sunulduğunu ifade eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, koruyucu ve sağlığın teşvikine ilişkin hizmetleri sunan veya uzman personelin bulunduğu destek birimler vasıtasıyla sunulması için yönlendiren aile hekimleri görev yapmaktadır" dedi.